LaTeX

The ideal situation occurs
when the things that we regard
as beautiful
are also regarded by other people
as useful.

— Donald Knuth

sharelatex-logo.png
LaTeX is zowel mooi als erg bruikbaar. Sinds ik de 'traditionele' tekstverwerker op een zijspoor zette, betekent het schrijven van teksten plezier en ontspanning. Met deze inleidende cursus hoop ik dat ook andere mensen de vreugde van het werken met goed gereedschap leren kennen. De online editor ShareLaTeX is daarbij een handige manier om snel kennis te maken. --

Het staat je vrij deze cursussen te downloaden. Als je deze teksten gebruikt, ken ik ook graag jouw reactie, dus jouw opmerkingen, foutmeldingen, ... zijn altijd welkom!

latbeg1titel.png
Over direct beginnen met de online editor ShareLaTeX. Geen installatie van software nodig. Je hebt alleen een browser nodig en een e-mailadres. Dit deel bevat de basis van LaTeX met onder andere basiskennis, afbeeldingen, tabellen, bibliografie.
latbeg2titel.png
Over de installatie (Windows/Ubuntu) en het gebruik van een editor (Winshell/Geany).
latbeg3titel.png
Over het zetten van wiskunde
latbeg4titel.png
Over de fijne kneepjes van het vak

Download

latexvoorstellenpresentatie Presentatie LaTeX voor beginners

Pdf latbeg1.pdf (Direct beginnen met de online editor ShareLaTeX)

Pdf latbeg1a.pdf (Installatie Windows/Ubuntu -- Teksteditor WinShell/Geany)

Pdf latbeg2.pdf (Basis)

Pdf latbeg3.pdf (Wiskunde)

Pdf latbeg4.pdf (Fijne kneepjes van het vak)

latbegerrata.txt Errata

windmolen.avi Een filmpje met een draaiende windmolen om de multimedialink in latbeg4.pdf te testen. Download dit bestand en zet het in dezelfde map als latbeg4.pdf.

shamrock.png Het figuurtje dat ik gebruik om het trefwoordenregister op te fleuren.

Knipsels voor de editor Geany

knipsels snippets.conf

Mijn packages

preamblepuur.sty preamblescriptie.sty

preamble.sty preamble.sty

preamblea4.sty preamblea4.sty

antwoorden.sty antwoorden.sty

answersvhw.sty answersvhw.sty

preamblepuur.sty preambleexam.sty

Mijn Makefile voor de Geany editor

Makefile Makefile

  © Bijgewerkt in 2020, Wilfried Van Hirtum

Email wilfriedvanhirtum@yahoo.com

YouTube   Whitecloudingray